سرکار خانم میترا تاتاری فعال بازار بورس و سرمایه و فعالیت در حوزه بازار های مالی