بررسی سهام شرکت twitter تاریخ 2021/1/24 ساعت 22:00

بررسی سهام شرکت twitter خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره…
0
2,500,000 ریال

بررسی سهام شرکت AT&T تاریخ 2020/12/13 ساعت 22:00

بررسی سهام شرکت AT&T خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره…
1
2,500,000 ریال

بررسی سهام شرکت Newmont تاریخ 2020/11/29 ساعت 22:00

بخشي از ويبنار آموزشي روزهاي يکشنبه - بررسي رفتار سهام شرکت NEWMONT   https://dl1.mamgp.com/Video/newmont.mp4
0
رایگان!

شش ماهه – پکیج کامل

پکیج کامل کانــال سیگنــال شش ماهه آموزش عضویت در کانال سیگنال مشاهده ثبت نام در سایت mamgp.com واحد پولی را…
0
280,000,000 ریال

یک ساله – پکیج کامل

پکیج کامل کانــال سیگنــال یک ساله آموزش عضویت در کانال سیگنال مشاهده ثبت نام در سایت mamgp.com واحد پولی را…
0
460,000,000 ریال

یک ماهه – پکیج کامل

پکیج کامل کانــال سیگنــال یک ماهه آموزش عضویت در کانال سیگنال مشاهده ثبت نام در سایت mamgp.com واحد پولی را…
3
49,500,000 ریال

یک ساله – سهام بین الملل

کانــال سیگنــال سهام بین الملل یکساله آموزش عضویت در کانال سیگنال مشاهده ثبت نام در سایت mamgp.com واحد پولی را…
1
249,000,000 ریال

شش ماهه – سهام بین الملل

کانــال سیگنــال سهام بین الملل شش ماهه آموزش عضویت در کانال سیگنال مشاهده ثبت نام در سایت mamgp.com واحد پولی…
1
140,000,000 ریال