راهنمای خرید دوره های آموزشی در مام گروپ

نکات قابل توجه جهت ثبت نام در سایت و خرید دوره آموزشی

 

  • جهــت ثبت نام نهایی و ورود به ســایت نیاز به ایمیل می باشد. پس از ثبت نام اولیه، یک ایمیل تاییدیه برای شما ارســال خواهد شد که می بایست روی لینک ارسال شده کلیک نمایید تا ثبت نام، نهایی شود.

 

  • در سرویس ایمیل گوگل (Gmail) برای مرتبه اول، این امکان وجود دارد که ایمیل ارسال شده از طرف mamgp.com به Inbox و در قسمت Promotion برود .

 

  • در صورتیکه حساب پرفکت مانی دارید میتوانید از طریق درگاه پرفکت مانی موجود در سایت، خرید خود را انجام دهید و در صورت عدم داشتن حساب پرفکت مانی میتوانید “آموزش حساب پرفکت مانی” برای افتتاح حساب اقدام نمایید.

 

  • در صــورت بروز هرگونه مشــکل در ابتدا از طریق تیکــت در سایت و در صورت عدم پاسخگویــی نسبت به تمــاس با واحــد پشتیبانی (خانم مهربان) اقدام نمایید.

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله هفتم

مرحله هشتم

مرحله نهم

مرحله دهم

مرحله یازدهم

مرحله دوازدهم

مرحله سیزدهم